Cliënt of naaste

Thuis sterven? Wij zorgen voor u. 

Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent, levert dit heftige gevoelens en gedachten op. Het betekent dat u na moet denken over waar u het liefst de laatste fase van uw leven door wilt brengen, met wie en op welke wijze.

Zorg, tijd en aandacht
Palliaplus biedt intensieve terminale thuiszorg aan mensen die graag in hun eigen omgeving willen sterven. Wij maken thuis sterven mogelijk. De behandeling is niet gericht op genezen, maar op de kwaliteit van leven. Dit noemen we palliatieve zorg.

Met een klein team van maximaal vijf zelfstandige zorgverleners bieden wij zorg, tijd en aandacht aan de zieke, maar ook aan de mantelzorger(s). Alle zorgverleners hebben een diploma verpleegkundige of verzorgende IG en volgen regelmatig bijscholingen.

Benieuwd naar onze zorgverleners? Lees hier het verhaal van een van onze zzp’ers.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig te overleggen hoe u deze laatste levensfase wilt doorbrengen en wat voor u belangrijk is. Vaak blijkt er meer mogelijk dan waar in eerste instantie aan gedacht wordt. Met deze benadering blijft de regie over de laatste levensfase in eigen hand en dat geeft kracht en energie.

“Vader wilde thuis sterven en daarvoor was veel meer zorg en ondersteuning nodig dan reguliere thuiszorg inclusief mantelzorger kon bieden. Inschakeling van Palliaplus zorgde ervoor dat zijn wens is gerealiseerd. Met vakkundigheid, betrokkenheid en gepaste afstand daar waar nodig heeft een vast team van vijf palliatief verpleegkundigen vader verzorgd naar zijn einde toe. Ondersteuning van, een luisterend oor voor mantelzorger was eveneens bijzonder fijn.” (15-10-19)

Het was heftig dat onze vader ervoor koos om te stoppen met eten en drinken. We konden het voor hem alleen maar zo comfortabel mogelijk maken. De 24u geboden zorg van Palliaplus maakte dat wij het gevoel hadden dat onze vader in goede handen was. Wij konden altijd met onze vragen terecht bij de hulpverlener. Waardoor we mee zijn genomen in het proces en de scherpe kanten van het verdriet minder werd. - Hilda

“Zeer tevreden zijn we betreffende de 24 uurs zorg welke onze zus de laatste tien dagen van haar leven mocht ontvangen . Voor ons waren de leden van het Palliaplus team als "engelen" (17-10-19)

“Wij hebben de 24-uurs zorg van Palliaplus mogen ontvangen in de laatste levensfase van mijn moeder. Een vast team zorgverleners heeft mijn moeder en omgeving erg veel rust gegeven. Ook de deskundigheid en kwaliteit van deze mensen, het adequaat handelen wanneer dat nodig was heeft ons allemaal erg goed gedaan. Mijn moeder was heel blij met de zorg.” (01-08-19)

Hoe werkt het?
De wijkverpleegkundige inventariseert samen met de zorgvrager de zorgvraag. Op basis van deze inventarisatie wordt een zorgplan opgesteld en een indicatie met toegekende uren toegewezen. Hiervoor is goedkeuring van de zorgverzekeraar nodig.

Wanneer de zorgvraag verandert, zal ook het zorgplan en de bijbehorende indicatie worden aangepast. Het kan gebeuren dat de door uw verzekeraar goedgekeurde indicatie niet afdoende is voor de door u gewenste zorg. U kunt met ons afspreken dat u een deel van de kosten van de door u gewenste zorg uit eigen middelen betaalt. Uiteraard leggen wij een degelijke afspraak goed vast.

Vaak verwijst het ziekenhuis of de huisarts rechtstreeks door naar Palliaplus, maar u kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen of uw voorkeur voor ons kenbaar maken. U bent namelijk vrij om uw eigen zorgaanbieder te kiezen. Nadat u uw zorgbehoefte kenbaar hebt gemaakt, stellen wij een team met zorgprofessionals samen die zorgvuldig en met respect voor jouw privacy zorg leveren, zowel ‘s nachts als overdag.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of de zorg direct te starten.

Ik heb een klacht over een zorgverlener 

In de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgesteld wat onder goede zorg verstaan wordt. In deze wet is te vinden wat er gebeurt op het moment dat mensen een klacht hebben over de zorg. U kan gratis terecht bij de klachtenfunctionaris binnen Coöperatie Samen Zorgzaam, waar u gebruik kan maken van de klachtenregeling.

U kunt uw klacht indienen door te bellen naar 085 – 060 91 74 of u kunt zich direct wenden tot Quasir. Vervolgens ontvangt u informatie over de procedure, de behandeltermijn en de wijze waarop de klachtenfunctionaris u van dienst kan zijn. Meer informatie omtrent onze klachtenregeling is hier te vinden.